Atıksan geri dönüşüm olarak uygulamalarımız

Konutlara haftada bir defa geri dönüşüm poşeti dağıtılmakta ve dolu poşetler alındığında
her defasında yeni poşetler verilmektedir.

İnsan trafiğinin yoğun olduğu cadde, terminal, alışveriş merkezleri vb. yerlere geri dönüşüm
kumbaraları bırakılmıştır.

Hastanelere ise cam atıklar için yer altı geri dönüşüm konteynerleri gömülmüştür.

Büyük alışveriş merkezlerinin mal kabul girişlerine ise araç üstü konteynerler bırakılmaktadır.

Bahçesi ve güvenliği olan sitelere geri dönüşüm kafesleri bırakılmıştır.

Okullara, resmi ve özel  kurum ve kuruluşlara, sağlık kuruluşlarına vb. yerlere iç mekan toplama
kutuları bırakılmıştır.

Marketlere, hastanelere ve yemekhanesi olan büyük kuruluşlara istenilen ölçülerde daha büyük geri
dönüşüm kafesleri bırakılmıştır.

 

 

                             AMBALAJ VE AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİ

                             SELÇUKLU BELEDİYESİ TÜKÇEV ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

All rights reserved. Design: Myra Ajans

info@atiksangd.com.tr