BASINDA ATIKSAN

ATIKSAN GERİ DÖNÜŞÜM'ün projeleri ve çalışmaları basında ses getirdi...

Kardeş Ülkeler Heyeti Konya’daki geri dönüşüm çalışmalarını inceledi

Bunları biliyor muydunuz?

Geri Dönüşüm enerji tasarrufu ve çevreyi korumada mükemmel bir yoldur.

1 geri dönüştürülmüş teneke 3 saat bir televizyonu çalıştırmak için yeterli enerji tasarrufu sağlayacaktır..

1 geri dönüştürülmüş cam şişe 25 dakika bir bilgisayarı çalıştırmak için yeterli enerji tasarrufu sağlayacaktır.

1 geri dönüştürülmüş plastik şişe 3 saat 60 wattlık bir ampulü çalıştırmak için yeterli enerji tasarrufusağlayacaktır.

Hammaddeden yapmak yerine, geri dönüştürülmüş kağıttan üretilen ürünlerde %70 daha az enerji kullanılır.

 

Bazı İlginç Gerçekler

Çöplüğe atılan çöplerin %60 kadarı geri dönüştürülebilir.

Ortalama olarak, bir ürüne harcanan paranın % 16 sı ambalaj içindir.

Ortalama çöplüğüne atık 50'ye kadar% kompost olabilir.

Bir aracın %80'i geri dönüştürülebilir.

Geri dönüşüm kolaylaştırıldığı taktirde 10 kişiden 9'u daha fazla geri dönüşüm yapacaktır.

Geri dönüştürülen alüminyum kutular sadece 6 hafta içinde kullanıma hazır hale getirilebilir.

Cam% 100 geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir.

Plastiğin doğada çözülmesi 500 yıl kadar sürebilir.

 

Geri Dönüşümün Önemi

Atıkların geri kazanımı, hem ülke  ekonomisi, hem çevre için faydalıdır. Plastik, cam, metal, kâğıt, seramik, tekstil ve ahşap gibi malzemeler, depolama alanlarına gömülmek yerine ikincil hammadde olarak değerlendirilebilir. Bu şekilde hem endüstrinin hammadde ihtiyacı azaltılır, endüstriye ekonomik şekilde hammadde temin edilir, hem de hammadde üretimi için harcanan enerji, su vb. tüketimi azaltılır.

 

Çöp ve Katı Atıkların Geri Kazanılması

Çevremizde gördüğümüz çöp aslında atılması gereken, değersiz çöp değildir, o çöpün içinde gördüğünüz bir çok madde , tekrar hammadde olarak kullanılabilir, değerlendirilebilir. Çöpün içindeki geri kazanılabilir maddeleri ayrı toplamak ve değerlendirmek ile, ekonomiye hammadde olarak kazandırmanın yanı sıra, bu atıkların çöp depolama yerlerinde işgal edecekleri yerlerden tasarruf yapmış oluruz.

 

Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm

Çöp dağlarının tehdidi altındaki hava, su ve taş küreler, orman ve tarım arazileri ile deniz, göl ve akarsu ekosistemleri; her ne kadar teorik olarak yenilenebilir doğal kaynak olarak sayılsalar da, kaynağın kendini yenileme kapasitesinin üstündeki aşırı kullanımlarla oluşan yoğun kirlilik sonucu kendini yenileyemediğinden yok olmaktadır.

 

Geri Dönüşümün Yararları Nelerdir?

•Doğal kaynaklarımız korunur. Kullanılmış ambalaj ve benzeri değerlendirilebilir atıkların bir hammadde kaynağı olarak kullanılması, yerine kullanıldığı malzeme için tüketilmesi gereken hammaddenin veya doğal kaynağın korunması gibi önemli bir tasarrufu doğurur. Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun ve tüketimin artması sebebi ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle doğal kaynaklarımızın daha verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir

 

• Enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm sırasında uygulanan fiziksel ve kimyasal işlem sayısı, normal üretim işlemlerine göre daha az olduğu için, geri dönüşüm ile malzeme üretilmesinde önemli bir enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm ile tasarruf edilen enerji miktarı atık cins ve geri dönüşümü ile %90, kağıdın geri dönüşümü ile %60 oranında enerji tasarrufu sağlandığı bir çok uzman tarafından ifade edilmektedir

 

• Atık miktarı azalır. Geri dönüşüm sayesinde çöplüklere daha az atık gider ve buna ek olarak bu atıkların taşınması ve depolanması kolaylaşır, çünkü artık daha az çöp alanı ve daha az enerji gerekmektedir

 

• Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar Geri dönüşüm sayesinde hammaddelerin azalması

 

Çöplerin Geri Kazanılması

Katı atıklar toplandıktan sonra, çeşitli maddelerin ayrılması, temizlenmesi ve bazı sanayi kuruluşlarına ham madde olarak tekrar satılması, yeni imal edilen maddelerin pazarlanması çöplerin geri kazanılmasında ana gayedir. Çöplerin tekrar değerlendirilmesi ile:

 

1) Tabii kaynakların korunması ve kaynak israfının önlenmesi

2) Uzaklaştırılacak katı atıkların miktarlarının azaltılması gerçekleştirilmiş olur.

Tekrar kullanılabilecek maddeler: Kâğıtlar, metal parçaları, camlar ve organik bileşiklerdir.

Çöplerden ayrılan kâğıtlar, ambalaj kâğıdı ve karton kutu imalinde hammadde olarak kullanılır. Eski kâğıtların hammadde olarak kullanılması, gerekli odun miktarını ve dolayısıyla senede kesilecek ağaç miktarını büyük ölçüde azaltabilir. Bu itibarla kullanılmış kağıtların mutlaka değerlendirilmeleri gerekir.

 

Atıklarımızı aldırmak istiyoruz
Basında
ATIKSAN

All rights reserved. Design: Myra Ajans

info@atiksangd.com.tr